En castellano
 
 
    Altres Mamífers
    Orenetes
 
    Amfibis
    Rèptils
Biodiversitat Urbana de Barcelona - Rèptils

A l'inventari realitzat per a l'Area de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona s'han comptabilitzat 10 espècies de rèptils, dues de les quals d'exòtiques, la tortuga de Florida (Trachemys scripta) i la sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis), que sobreviu a la pl de les Glòries. Es troben distribuïdes principalment als grans parcs de la ciutat. Destaca la població de dragó rosat (Hemidactylus turcicus) del parc de la Creueta del Coll, on també hi ha vidriol (Anguis fragilis). Al parc de Montjuïc hi ha serps verda (Malpolon monspessulanus) i blanca (Rhinechis scalaris) de considerable mida i sargantaner gros (Psammodromus algirus), a més de sargantana ibèrica (Podarcis liolepis), dragó comú (Tarentola mauritanica) i dragó rosat. Al parc del Laberint d'Horta hi ha serp d'aigua (Natrix maura) i serp verda, la qual, amb la blanca, són presents, molt probablement, a la resta de parcs limítrofes amb Collserola.

L'any 2009, mitjançant un ajut del Programa Tu Ajudes de la desapareguda Caixa Tarragona i amb la col·laboració del Departament de Vertebrats de la Facultat de Biologia de la UB, es va realitzar el ràdio-seguiment d'un exemplar de serp verda a Montjuïc (Feu clic sobre la fotografia)

Algunes de les espècies presents a Barcelona

Serp verda
Serp blanca
Dragó rosat
Serp d'aigua
Sargantana ibèrica
Sargantaner gros

Fotos d'Eudald Pujol i Marta Vidal

Webs d'interès:

Asociación Herpetológica Española

Societat Catalana d'Herpetologia

El mapa ha estat elaborat básicament amb cites obtingudes durant un inventari ralitzat el 2008 més cites obtingudes posteriorment.

Mapa de distribució de rèptils a Barcelona (cliqueu sobre el punt per a més informació)
 
[ratpenats] [orenetes] [eriçons] [llop Sierra Culebra] [espècies i hàbitats d'interès] [restauració hàbitats] [dibuix naturalista]
Inici   Activitats   Notícies   Premsa   Galeria
Galanthus - Crta. de Juià, 46 - 17460 Celrà (Girona)