En castellano
 
 
    Altres Mamífers
    Orenetes
 
    Amfibis
    Rèptils
Biodiversitat Urbana de Barcelona - Ratpenats

L'any 2008, encarregat per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, es va elaborar un inventari de la fauna vertebrada dels parcs i jardins de la ciutat, en el transcurs del qual van ser detectades un total de 5 espècies de ratpenats pertanyents a dues famílies.

Espècies presents a Barcelona:

Ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus)

Pipistrel·la de vores clares (Pipistrellus kuhlii)

Pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus)

Pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus)

Ratpenat cua-llarg (Tadarida teniotis)

Totes aquestes espècies troben als edificis de la ciutat, arbres madurs i alguns penya-segats, escletxes i forats on es refugien. La nova construcció acostuma a ser poc hospitalaria vers aquests animals, donada la poca disponibilitat de forats que hi troben. Els ratpenats són indispensables en els nostres ecosistemes en tant que són grans consumidors d'insectes.

El web de referència de Galanthus per a ratpenats és:

www.ratpenats.org/

Resultats dels mostratges de 2008 als parcs urbans de Barcelons (cliqueu sobre el punt per a més informació)

Llegenda:
MyoSp: Myotis sp. / Pku: Pipistrellus kuhlii / Ppi: Pipistrellus pipistrellus / Ppy: Pipistrellus pygameus / Ese: Eptesicus serotinus / Tte: Tadarida teniotis

 
[ratpenats] [orenetes] [eriçons] [llop Sierra Culebra] [espècies i hàbitats d'interès] [restauració hàbitats] [dibuix naturalista]
Inici   Agenda   Notícies   Premsa   Galeria
Galanthus - Crta. de Juià, 46 - 17460 Celrà (Girona)